School

De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te scheppen

Organisaties veranderen voortdurend volgens redelijk herkenbare patronen. Na de pioniersfase (de start van de school) ontstaan voorspelbare patronen (consolidatie), gevolgd door groei. Op enig moment lopen er wel eens dingen spaak. Bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim, tegenvallende resultaten van leerlingen, een slecht inspectierapport of veel klachten van ouders. Welke problemen zitten er onder dit symptoom verborgen? Waar gaat deze ‘crisis’ over?

Kansen
Een betekenisvol antwoord maakt van de crisis een kans; op noodzakelijke en nieuwe ontwikkelingen. Het is ondersteunend een externe partij in te schakelen die veel ervaring heeft met organisatieontwikkeling in het onderwijs. Die patronen herkent en een gids kan zijn. Klaver Coaching en Training werkt ruim 14 jaar als begeleider in het onderwijs en is hierin graag jullie partner.

De meetlat
We beginnen vaak met een handelingsonderzoek. Dit is de meetlat waartegen de school wordt afgezet. Hiermee leggen we belemmerende (communicatie)patronen bloot en brengen we de bestaande cultuur en het collectief gedrag in beeld. Het gaat om patronen, die via een natuurlijke weg of via beleid lastig om te buigen zijn. Vaak doordat ze er gaandeweg zijn ingeslopen. Iedereen draagt bewust of onbewust bij aan het in stand houden ervan. Er wordt over gepraat, het zorgt voor ruis op de lijn, het is voelbaar in de wandelgangen. Ze worden wel herkend, maar niet expliciet gemaakt of geproblematiseerd. In de voorbereiding op het onderzoek worden de patronen gevangen in een fenomeen.

De verandering
Dit wordt onderzocht, aangepakt en omgebogen. Hiervoor onderscheiden we drie fases:

  • Onderzoeksfase: alle puzzelstukjes worden verzameld door uitgebreid onderzoek en interviews.
  • Verhelderingsfase: het centrale thema wordt (h)erkend en er wordt een handelingsplan opgesteld.
  • Veranderfase: inzicht wordt omgezet in handelen. De directie wordt ondersteund in de implementatie en uitvoering en eventuele bijstelling van het handelingsplan op basis van feedback en ervaringen. Waar nodig wordt coaching ingezet.

Wil jij een beter functionerende school? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

 

“Ruim tien jaar werk ik nu al met Marja Klaver. Het begon ooit toen ik een kersverse directeur van een basisschool was. Die school functioneerde onderwijsinhoudelijk moeizaam, met binnen het team een strijd tussen twee kampen. Hoe kreeg ik helder wat mijn rol kon zijn, zonder mij in één van de kampen te laten zuigen? Met de hulp van Marja is me dat fantastisch gelukt.” Naar de referenties >

“Marja Klaver zorgt voor eerlijkheid en helderheid in de communicatie. Wij vinden dat zeer belangrijk, het voorkomt verborgen agenda’s en opstapelend oud zeer. Zelf is ze heel scherp en komt ze snel tot de kern.“ Naar de referenties >